Thông tin liên hệ

Hotline 1

0972 36 9394


Địa chỉ văn phòng

30A Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email

chamsockhachhang@yody.vn

Liên lạc với chúng tôi

Vui lòng sử dụng biểu mẫu liên hệ dưới đây để liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng và bán hàng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong vòng 1-2 ngày làm việc.